Basir

 

ثبت نام کاربر | ورود به سايت

 درباره پروژه

 
 درباره پروژه

پروژه سلول درمانی برای ترمیم ضایعه نخاعی به شرح ذیل در مجتمع بیمارستانی امام خمینی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تهران شروع شده است:
 


 Pic02.jpg

مرحله اول:
آزمون حیوانی از ابتدای سال 1381 پس از انجام مطالعات اولیه مدلسازی ضایعات نخاعی در موش شروع شد. برای انجام مطالعات حيوانی 33 موش در نظر گرفته شد و در آنها ضايعه نخاعی ايجاد گرديده، موشها از کمر به پايين دچار فلج شدند. سلول های مورد نظر از موش استخراج، کشت و تکثير شدند و نهايتاً پس از انتقال و تزریق سلول ها به نخاع موش های آسيب ديده، بهبود و پيشرفت روزانه در موشها مشاهده شد.  پس از 60 روز موشها قادر به حرکت بودند و در مقایسه با گروه کنترل، این بهبودی چشمگیری بود به گونه ای که موش ها قادر به دویدن و حرکت دادن دم بودند.
پس از موفقیت در آزمون حیوانی در پایان سال  1382 مقاله مربوط در یک مجله معتبر بین المللی به چاپ رسید.
 

Pic01.jpg

مرحله دوم:
بررسی زیادی در رابطه با بی خطر بودن بکارگیری این روش بر روی انسان انجام شد و همچنین برای کسب توانایی رشد سلول های انسانی که از خود فرد گرفته می شود، تلاش بسیاری صورت گرفت
(مزیت استفاده از سلول های خود فرد آن است که احتمال پس زدن پیوند تقریباً به صفر میل می کند). برای انجام این اقدام بر روی انسان، مجوز کمیته اخلاق پزشکی دریافت گردید و این پروژه تحت حمایت مادی و معنوی دفتر همکاریهای فناوری قرار گرفت و از بهمن ماه سال 1384 این اقدام درمانی برای اولین داوطلب انجام شده است.

 

طراحی سایت و طراحی پرتال توسط کاسپید